Sök

Skanska bygger serviceanläggning för tåg i New Jersey för USD 97,9 miljoner, ca 725 miljoner kronor

2005-12-13 08:36 CET
Pressmeddelande

Skanska ska bygga ut en anläggning för service och underhåll av tåg i Morrisville, New Jersey, USA. Kontraktssumman uppgår till USD 97,9 miljoner, ca 725 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är det statliga kollektivtrafikföretaget New Jersey Transit.

   Pressrelease


2005-12-13

 

Skanska bygger serviceanläggning för tåg i New Jersey för USD 97,9 miljoner, ca 725 miljoner kronor

Skanska ska bygga ut en anläggning för service och underhåll av tåg i Morrisville, New Jersey, USA. Kontraktssumman uppgår till USD 97,9 miljoner, ca 725 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet. Kund är det statliga kollektivtrafikföretaget New Jersey Transit.

Projektet omfattar såväl anläggnings- som husbyggnad och Skanska kunde vinna uppdraget tack vare den samlade styrkan i Skanska USA Civil och Skanska USA Building. Huvuddelen av projektet utgörs av anläggningsarbete och därmed tillfaller merparten av ordersumman Skanska USA Civil.

Projektet, som inom kort inleds med omfattande schaktnings- och rivningsarbeten, ska vara slutfört på 18 månader.

Morrisville Train Storage Yard ska efter utbyggnaden kunna ta emot 120 tågvagnar, vilket innebär en fördubbling av nuvarande kapacitet.

I uppdraget ingår en 8.000 kvm stor servicehall med två spår med  lyftanordningar för inspektioner och service. Skanska ska även utföra installationer och intrimning av specialutrustning för t ex hjulriktning. Till husbyggnadsuppdraget hör också att bygga ett kontrolltorn och att rusta upp personalutrymmena.

Projektet omfattar även byggande av nya anslutningsspår inklusive kontaktledningar för banornas kraftförsörjning, totalt ca 4 km. Därutöver ingår en lång rad installationer för el, gas, vatten och avlopp, belysning samt kommunikations- och signalsystem.

Anläggningen gränsar till Amtraks och Conrails spårområden vilket ställer stora krav på samordning.

Skanska USA Civil har under de senaste åren byggt tre liknande tågserviceanläggningar i New York-området.

________________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99