Sök

Skanskas utvärdering av JM-innehavet klart: JM blir intressebolag

1998-11-04 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har utvärderat sitt ägande i JM Byggnads och Fastighets AB enligt den plan som Skanska lade fast i början av detta år.

PRESSINFORMATION 1998-11-04                             85/98

Skanskas utvärdering av JM-innehavet klart: JM blir intressebolag

Skanska har utvärderat sitt ägande i JM Byggnads och Fastighets AB enligt den plan som Skanska lade fast i början av detta år.

Resultatet av utvärderingen är att Skanska kommer att kvarstå som ägare i JM (27 % av kapitalet) men önskar reducera sin andel av rös-terna genom en omvandling av hälften av A-aktierna (10 röster per aktie) till B-aktier (1 röst per aktie). Skanska är den ende ägaren av A-aktier i JM. Skanskas andel av rösterna i bolaget kommer efter den föreslagna omvandlingen att minska från 57 % till 45 %.

Skanska har idag framställt en begäran till JMs styrelse om att besluta om en sådan omvandling.

JM är ett bolag med verksamhet som väl överens-stämmer med Skanskas inriktning på byggrelaterade tjäns-ter och utveckling av projekt och fastigheter. JM har under lång tid dokumenterat en förmåga att framgångsrikt utveckla projekt, främst bostäder, med ett starkt varumärke i Sverige. Skanska vill fortsatt medverka i denna utveckling i en roll som största ägare men vill samtidigt stärka JMs fristående roll genom att JM blir intres-sebolag i Skanska-koncernen i stället för att som nu vara dotterbolag.

Samtidigt blir Skanskas redovisning och struktur tydligare och lättare att analysera.

 

Danderyd 1998-11-04

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB, tel 08 - 753 88 00