Sök

Skanskas chef för internrevision går till Ernst & Young

2011-01-14 10:20 CET
Pressmeddelande

Erik Skoglund, internrevisionsdirektör på Skanska, kommer att lämna Skanska under andra kvartalet för att bli ansvarig på nordisk nivå på Ernst & Young för enheten Fraud Investigations and Dispute Services (FIDS). Skoglund började på Skanska 2006 och har varit ansvarig för att bygga upp och utveckla koncernens internrevisionsfunktion. Rekryteringen av en efterträdare har nu inletts.

– Erik Skoglund har gjort ett utomordentligt arbete med att skapa en självständig och effektiv internrevisionsfunktion i koncernen. Denna funktion har en viktig uppgift i att stärka internkontrollen i de många bygg- och utvecklingsprojekten samt i de processer som styr vår verksamhet, säger Hans Biörck, vice VD och ekonomi- och finansdirektör i Skanska.

Skanskas internrevision är utformad för att uppfylla de krav som ställs i den svenska koden för bolagsstyrning och för att stärka den interna kontrollen. Koncernstaben är direkt underställd styrelsens revisionskommitté och under ledning av ekonomi- och finansdirektören.