Sök

Skanska får ytterligare två tunneluppdrag i Storbritannien - Skanskas andel är 112 miljoner GBP, ca 1,5 miljarder SEK

2001-02-19 11:12 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått två större tunneluppdrag på Channel Tunnel Rail Link i centrala London. Kontrakten är värda totalt 265 miljoner GBP, varav Skanskas andel är 112 miljoner GBP, eller 1.592 miljoner kronor. Kund är Union Railways. Projekten genomförs i två olika konsortier.

Press Release     2001-02-19   Skanska får ytterligare två tunneluppdrag i Storbritannien - Skanskas andel är 112 miljoner GBP, ca 1,5 miljarder SEK Skanska har fått två större tunneluppdrag på Channel Tunnel Rail Link i centrala London. Kontrakten är värda totalt 265 miljoner GBP, varav Skanskas andel är 112 miljoner GBP, eller 1.592 miljoner kronor. Kund är Union Railways. Projekten genomförs i två olika konsortier. Uppdragen omfattar totalt 12,2 km tunnlar på vardera sidan om den s k Stratford Box som Skanska tidigare i år fick kontrakt på. Därmed har Skanska fyra större anläggningsuppdrag inom det omfattande utbyggnadsprogrammet av Channel Tunnel Rail Link, snabbjärnvägen för kanaltågen. Skanskas samlade ordervärde uppgår till totalt 500 miljoner GBP, ca 7 miljarder kronor. Det största av de två nya kontrakten är värt 145 miljoner GBP och genomförs i ett 50/50-konsortium mellan Cementation Skanska och japanska Nishimatsu. Projektet gäller två parallella borrade tunnlar med en längd på 7,5 km - de längsta på hela snabbjärnvägen. Diametern blir ca 7 meter och tunnlarna kläs in med prefabricerade betongelement. Arbetena på plats kommer att inledas i juli 2001 och avslutas under 2005. Det andra kontraktet är värt 120 miljoner GBP, varav Skanska har 33 procent. Projektet genomförs i konsortium med brittiska Costain och franska Bachy Soletanche. Uppdraget omfattar två 4,7 km långa parallella borrade tunnlar. Arbetena ska vara avslutade sommaren 2004. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Cheryl Eaton, PR Manager, Skanska Construction, Tel +44 1 923 42 3030 Tor Krusell, informationschef Skanska AB, Tel 08 753 86+87 47