Sök

Skanska säljer Costain-innehavet

2000-11-02 13:29 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer hela sin aktiepost, motsvarande 7,6 procent av kapitalet, i det brittiska byggbolaget Costain Group PLC som man har innehaft sedan 1997. Köpare är två av Costains nuvarande aktieägare. Försäljningen är ett naturligt led i Skanskas tidigare aviserade förvärv av det ledande brittiska byggföretaget Kvaerner Construction. Försäljningen innebär en förlust på 30 miljoner kronor och ska redovisas i finansnettot för det fjärde kvartalet 2000.

Press Release

 

2000-11-02   Skanska säljer Costain-innehavet   Skanska säljer hela sin aktiepost, motsvarande 7,6 procent av kapitalet, i det brittiska byggbolaget Costain Group PLC som man har innehaft sedan 1997. Köpare är två av Costains nuvarande aktieägare. Försäljningen är ett naturligt led i Skanskas tidigare aviserade förvärv av det ledande brittiska byggföretaget Kvaerner Construction. Resultatet från Skanskas och Costains gemensamma pågående projekt kommer fortsatt att ingå i Skanskas rörelseresultat under närmast följande år. Skanskas andel av pågående åtaganden uppgår till ca 160 miljoner pund, ca 2,3 miljarder kronor. Försäljningen innebär en förlust på 30 miljoner kronor och ska redovisas i finansnettot för det fjärde kvartalet 2000. - Samarbetet med Costain har varit framgångsrikt och väl mottaget av kunderna. Vi kommer att fullfölja alla våra åtagande gentemot Skanskas och Costains gemensamma kunder och BOT-partners. Detsamma gäller för pågående projekt och uteliggande offerter som kommer att genomföras som planerat, säger Anders C Karlsson, chef för Skanska Europa. - Vi kan försäkra våra kunder att vi sätter in våra befintliga resurser inom Skanska UK till fortsatt stöd för Skanska-Costain-konsortiet. Vi ska göra allt för att undvika att det uppstår intressekonflikter med Kvaerner Constructions verksamhet, säger Lars Johansson, VD för Skanska UK. ___________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 86 Lars Johansson, VD, Skanska UK, tel + 44 7899 793051