Sök

Kallelse till Skanskas årsstämma den 11 april 2013

2013-03-08 09:00 CET
Pressmeddelande

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms ABs Regelverk för emittenter meddelar Skanska AB genom detta pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämman den 11 april 2013.

Kallelsen publiceras på www.skanska.com/group den 12 mars 2013 samt i Post- och Inrikes Tidningar samma dag.

Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet den 12 mars 2013.

Kallelsen till Skanskas årsstämma 2013 kan hämtas via länken nedan.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851