Sök

Skanskas försäljning av Custos-aktier klar

1995-07-07 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas rabatterade försäljning av A-aktier i AB Custos till Skanskas egna aktieägare har nu genomförts. Skanska har sålt 10.491.524 aktier av serie A i Custos, motsvarande 99,98 procent av det totala antalet aktier som erbjudandet omfattade. Därmed är den sista delen av det sk korsägandet mellan Volvo och Skanska via Protorp och Custos upplöst.

PRESSINFORMATION 1995-07-07                             38/95

SKANSKAS FÖRSÄLJNING AV CUSTOS-AKTIER KLAR

Skanskas rabatterade försäljning av A-aktier i AB Custos till Skanskas egna aktieägare har nu genomförts. Skanska har sålt 10.491.524 aktier av serie A i Custos, motsvarande 99,98 procent av det totala antalet aktier som erbjudandet omfattade. Därmed är den sista delen av det sk korsägandet mellan Volvo och Skanska via Protorp och Custos upplöst.

Försäljningslikvid för de sålda aktierna uppgår till 692,4 MSEK. Genom försäljningen reduceras Skanskas innehav i AB Custos från 31 procent av rösterna till 2,5 procent.

Danderyd 1995-07-07

SKANSKA AB

Koncernstab Information

Lennart Hallberg