Sök

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nytt huvudkontor för ÅF

2005-10-27 08:36 CET
Pressmeddelande

Skanska och Ångpanneföreningen (ÅF) har tecknat ett avtal som innebär att Skanska utvecklar, bygger och hyr ut lokaler för ÅF:s nya huvudkontor vid Haga Norra i Solna. Det 15-åriga hyresavtalet med ÅF avser 18.000 kvm.
Den nya kontorsbyggnaden omfattar totalt 28.000 kvm och blir därmed ett av de hittills största nya kontorsprojekten som startas i Stockholmsområdet under 2000-talet. Skanskas investering uppgår till ca 800 miljoner kronor.

   Pressrelease


2005-10-27

 

 


Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nytt huvudkontor för ÅF

Skanska och Ångpanneföreningen (ÅF) har tecknat ett avtal som innebär att Skanska utvecklar, bygger och hyr ut lokaler för ÅF:s nya huvudkontor vid Haga Norra i Solna. Det 15-åriga hyresavtalet med ÅF avser 18.000 kvm. 

Den nya kontorsbyggnaden omfattar totalt 28.000 kvm och blir därmed ett av de hittills största nya kontorsprojekten som startas i Stockholmsområdet under 2000-talet. Skanskas investering uppgår till ca 800 miljoner kronor.

Byggarbetet inleds i mitten av 2006 och inflyttning planeras till oktober 2008. Bygguppdraget genomförs av Skanska Sverige.

- Skanska infriar på bästa sätt vår kravspecifikation; att skapa ett kontor med tydlig ÅF-profil i ett bra läge, med höga krav på arkitektur, inredning, funktion och miljö - till en totalt sett sänkt kostnadsnivå. Därför får Skanska förtroendet att bygga vårt nya huvudkontor. Vi har under processen lärt känna Skanskas representanter som lyhörda och professionella, säger Jonas Wiström, VD och koncernchef i ÅF.

- Vi är mycket stolta över att ett ledande företag som ÅF väljer Skanska för att lösa sina lokalbehov. Samtidigt är det glädjande att vi börjar se en ljusning i efterfrågan på nyutvecklade kontorslokaler i Sverige, säger Stuart Graham, VD och koncernchef Skanska.

Kontorsprojektet som kommer att omfatta sju våningsplan ovan jord och tre under marknivån ska byggas intill Skanskas huvudkontor på Råsundavägen vid Haga Norra längs E4:an i Solna. Uthyrningsarbetet för projektets återstående 10.000 kvm pågår. Projektet är villkorat av att detaljplanen godkänns. 

Skanska Projektutveckling Sverige arbetar med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige,
tel 08-504 350 18
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Viktor Svensson, informationschef, ÅF, tel 08-6571201 eller
070-657 2026