Sök

Skanska slutförhandlar om miljardorder

1996-12-20 00:00 CET
Pressmeddelande

Det finska bolaget Tieyhtiö Nelostie Oy ligger nu i slutförhandlingar med finska vägverket, Finnra, om utbyggnad av motorvägen mellan Helsingfors och Lahti.

PRESSINFORMATION 1996-12-20                             51/96

SKANSKA SLUTFÖRHANDLAR OM MILJARDORDER

Det finska bolaget Tieyhtiö Nelostie Oy ligger nu i slutförhandlingar med finska vägverket, Finnra, om utbyggnad av motorvägen mellan Helsingfors och Lahti.

Ordern värderas till cirka 1,8 miljarder kronor och omfattar byggandet av närmare 70 kilometer motorväg, drift och underhåll i 15 år samt finansiering.

Tieyhtiö Nelostie Oy har bildats för projektet av Skanska AB, dess finska dotter-bolag Skanska Oy, och finska Tekra Oy som Skanska är delägare i.

Avtalet med Finnra beräknas bli undertecknat i februari 1997. Byggstart sker därefter i maj nästa år.


Danderyd den 20 december 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information