Sök

Nobia övertar Poggenpohl och Norema - bildar Europas största kökskoncern

2000-07-07 15:38 CET
Pressmeddelande

Nobia AB övertar kökskoncernen Poggenpohl från Skanska samt köksverksamheten i det norska börsbolaget Norema. Poggenpohl omsätter 2,1 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 700 personer.
I gruppen ingår förutom Poggenpohl ytterligare tre tyska köksföretag: Pronorm, OPTIFIT och Goldreif, samt Myresjökök (Sverige) och WFM (Polen). Affären genomförs via en nyemission som ger Skanska AB en ägarandel i Nobia AB på drygt 21 procent.

Press Release 2000-07-07

Nobia övertar Poggenpohl och Norema – bildar Europas största kökskoncern Nobia AB övertar Poggenpohl-gruppen samt köksverksamheten i det norska börsbolaget Norema. Genom affärerna blir Nobia Europas största köksproducent med en omsättning på ca 6,2 miljarder kronor. Nobia, som ägs av Industri Kapital 1994-fonden och företagsledningen, övertar den välkända kökskoncernen Poggenpohl från Skanska. Poggenpohl omsätter 2,1 miljarder kronor och sysselsätter cirka 1 700 personer. I gruppen ingår förutom Poggenpohl ytterligare tre tyska köksföretag: Pronorm, OPTIFIT och Goldreif, samt Myresjökök (Sverige) och WFM (Polen). Affären genomförs via en nyemission som ger Skanska AB en ägarandel i Nobia AB på drygt 21 procent. - Poggenpohlkoncernen kompletterar vår verksamhet och ger oss en stark internationell plattform med goda marknadspositioner i centrala Europa. Detta skapar en bra grund för vår fortsatta expansion. Samtidigt får vi ett av världens starkaste köksvarumärken i koncernen, säger Nobias VD Fredrik Cappelen. Nobia AB övertar också den norska kökskoncernen Norema, som ingår i börsnoterade Norema ASA. Koncernen omsätter cirka 550 miljoner kronor och har ca 600 anställda. Norema har betydande positioner på köksmarknaderna i främst Norge och Danmark. Koncernens varumärken är Norema och Invita. Affären genomförs via en nyemission som ger Norema ASA en ägarandel på ca 11 procent i Nobia AB. - Norema stärker vår position på den nordiska marknaden ytterligare. Vi ser mycket goda samverkansmöjligheter i affären, säger Fredrik Cappelen. Det formella övertagandet förväntas ske i augusti efter sedvanligt godkännande av myndigheterna. Nobia är Nordens ledande tillverkare av kök. Under våren har Nobia avyttrat dörrverksamheten Swedoor och är i färd med att sälja sin fönsterverksamhet Svenska Fönster. På kort tid har därmed Nobia AB renodlats till att bli Europas största och världens näst största koncern specialiserad på kök, bad och förvaringslösningar. I dag omsätter Nobias köksrörelse 2,3 miljarder kronor. Bland Nobias varumärken i Norden återfinns Marbodal, HTH, Sigdal, Parma och Petra samt i Tyskland Star Beka. - Genom affärerna blir Nobia en mycket stark koncern som har kraft att utvecklaprodukter och nya servicelösningar.- Vi ser betydande möjligheter till samordning mellan Nobia, Norema och Poggenpohl. Affären ger oss goda förutsättningar att bli ännu effektivare och lönsammare. Redan i dag samordnar vi Nobia inom områdena komponenter, produktion, inköp och marknad. Vi arbetar också via jämförande "best practice" för att utveckla respektive verksamhet på bästa sätt, säger Fredrik Cappelen. - Den här affären innebär att den positiva utvecklingen inom Poggenpohl nu kan fortsätta som planerat, samtidigt som det finns samordningsmöjligheter med Nobia att tillvarata. Sammantaget bör detta höja såväl intjäningsförmågan som värdet på vår investering avsevärt. Försäljningen, som i det här fallet sker stegvis, är ett led i Skanskas strategi att sälja komponentföretagen, säger chefen för Skanska Europa, Anders C Karlsson. - Strategin med fokus på kärnverksamheten kök, bad och garderober bedömer vi som både industriellt och affärsmässigt riktig. Med tanke på de kraftiga strukturförändringar som sker och som kommer att ske i branschen, samt omfattningen på interna omstruktureringar inom IT och produktion, menar vi att denna allians är bästa sättet att vidareutveckla värdet av Norema för både aktieägare och anställda, säger Olav Kjell Holtan, styrelseordförande i Norema ASA. Nobiakoncernen kommer efter ovanstående förvärv att omsätta ca 6 200 MSEK och sysselsätta cirka 5 100 personer. __________________________________________________________________ För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Cappelen, VD, Nobia: +46 (0)31-703 53 50,
mobil +46 (0)705 67 08 00

Peter Petersson, Nobia: +46 (0)31-703 53 50,
mobil +46 (0)705 84 43 55

Staffan Schéle, Corporate Finance, Skanska AB:
+46 (0)8-753 88 00

Olav Kjell Holtan, ordförande Norema: mobil +47 91 68 97 96

Bjørn Arnestad, VD Norema: +47 67 97 95 34,
mobil +47 99 52 68 88

________________________________________________ Nobia Nobia är Nordens ledande tillverkare av kök och fönster. Nobias omsättning är cirka 3,5 miljarder kronor och antalet anställda cirka 2 600.

Bland Nobias varumärken finns Marbodal, HTH, Implast, Uno form, Sigdal, Star Beka, Yes Box, Petra, Parma, A la Carte . I koncernen ingår också SP Fönster, Traryd Fönster och Bor Dörren samt byggmaterialgrossisten Star Byggprodukter AB.

Försäljningen sker till 80 procent i Norden. Övriga marknader är bland annat Tyskland.

Produkterna tillverkas vid 11 produktionsenheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Nobia ägs av Industri Kapital 1994-fonden samt av företagsledningen.

(www.nobia.se)

 

SkanskaSkanska är ett av världens ledande företag inom byggrelaterade tjänster och projektutveckling. Verksamheten syftar till att tillgodose människors behov av bostäder, arbetsplatser och kommunikationer.
Skanska verkar i hela värdecirkeln - från idé och utveckling till byggande, drift, underhåll och service.
Bolaget grundades 1887 och har verksamhet i ett 50-tal länder med huvudmarknader i Sverige, USA, Argentina, Danmark, Finland, Norge och Polen.
Omsättningen uppgår till 100 miljarder kronor. Koncernen har idag ca 60 000 anställda.

(www.skanska.com)

Norema
Norema är ett norsk börsbolag som utvecklar, tillverkar och säljer fasta inredningslösningar för bostäder. Norema kan se tillbaka på mer än 50 års verksamhet i Norge. Koncernen har 837 anställda och omsätter 714 miljoner norska kronor (1999). Koncernen är i dag organiserad i fem produktions- och säljbolag samt tre rena säljbolag. I Norge har NoremaASA en betydande marknadsandel inom kök, adrumsmöbler och garderober.Invita Køkkener A/S är Danmarks tredje största leverantör av kök. Bolaget säljer även badrumsmöbler och garderober.Dessutom ingår Luminator och Norema Portuguesa (möbler) i koncernen (dessa ingår ej i Nobia affären).Huvudkontoret ligger i Skårer (10 km från Oslo). (www.norema.com)