Sök

Niomånadersrapport januari-september 2012

2012-11-08 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2012 jämfört med januari-september 2011

-Orderingången ökade 7 procent och uppgick till 88,1 (82,6) miljarder kronor, orderingången var 4 procent högre än intäkterna de senaste 12 månaderna.

- Orderstocken var stabil och uppgick till 148,7 (147,5) miljarder kronor.

- Intäkterna i byggverksamheten ökade 11 procent och uppgick till 90,3 (81,7) miljarder kronor.

- Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3,2 (3,3) miljarder kronor. Detta exkluderar omstruktureringskostnader i bostadsutvecklingsverksamheten om 380 Mkr samt, i jämförelseperioden, försäljningsvinsten om 4,5 miljarder kronor från försäljningen av Autopista Central i Chile.

- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 2,9 (3,3) procent.

- Operativt kassaflöde uppgick till –3 831 (–3 674 Mkr, exklusive kassaflödet om 5,4 miljarder kronor från försäljningen av Autopista Central i jämförelseperioden).

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna ökade 21 procent och uppgick till –10 014 (–8 262) Mkr.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till –2 772 (–5 054 Mkr, exklusive försäljningen av Autopista Central i jämförelseperioden).

- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 2,1 (7,9) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 8 november klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 598 53, +44 203 043 2436, eller +1 866 458 4087.

Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851