Sök

Skanska får sjukhusuppdrag i San Antonio, USA, för cirka 600 miljoner kronor

2012-09-27 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett design/bid/build-kontrakt med United States Army Corps of Engineers om att bygga den tredje etappen av Lacklands ambulerande Care Center-projekt på Joint Base San Antonio (Lackland) i San Antonio, Texas. Kontraktssumman uppgår till USD 88 miljoner, cirka 600 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2012.

Projektet omfattar en sjukhusanläggning om 27 900 kvadratmeter. Arbetet med projektet inleds i december 2012 och beräknas vara slutfört i september 2014.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.