Sök

Skanska och Costain får nytt BOT-projekt i London för en miljard kronor

1999-12-09 14:25 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått ytterligare ett BOT-projekt i Storbritannien. Uppdraget gäller att projektera, bygga, finansiera och driva The New Clinical Building vid Kings College Hospital i Camberwell, i södra London. (Uppdraget gäller ej den medicinska driften.) Överenskommelsen genererar ett bygguppdrag på ca 76 miljoner GBP, ca 1.036 miljoner kronor. Detta ska utföras av Skanska och den brittiska partnern Costain i ett 50-50 konsortium.

PRESSINFORMATION 1999-12-09          102/99

Skanska och Costain får nytt BOT-projekt - Bygger och driver sjukhus i London för en miljard kronor

Skanska har fått ytterligare ett BOT-projekt i Storbritannien. Uppdraget gäller att projektera, bygga, finansiera och driva The New Clinical Building vid Kings College Hospital i Camberwell, i södra London. (Uppdraget gäller ej den medicinska driften.)

Överenskommelsen genererar ett bygguppdrag på ca 76 miljoner GBP, ca 1.036 miljoner kronor. Detta ska utföras av Skanska och den brittiska partnern Costain i ett 50-50 konsortium.

Den nya kliniken vid Kings College Hospital är ett privatfinansierat BOT-projekt inom den brittiska regeringens privatiseringsprogram, Public Finance Initiative.

Skanska BOT ingår tillsammans med Costain, serviceföretaget Gardner Merchant samt finansföretaget Edison Capital i det koncessionsbolag som ska genomföra projektet. Ett kontrakt har tecknats med Kings College Hospital Trust om att finansiera och driva sjukhuset i 35 år. Skanska BOT innehar 33 procent av aktierna i koncessionsbolaget. Skanskas investering uppgår till ca 1,8 miljoner GBP, ca 25 miljoner kronor.

The New Clinical Building omfattar ett 24.000 kvadratmeter stort kliniskt block inom ett befintligt sjukhusområde. Den totala investeringen uppgår till 110 miljoner GBP, ca 1,5 miljarder kronor. Sjukhuset ska öppnas i december 2002. Gardner Merchant, med erfarenhet från ett flertal brittiska sjukhus, ska ansvara för drift och underhåll av fastigheten och den s k hotellservicen inom sjukhuset.

- Detta uppdrag ligger rätt i tiden då flera liknande projekt kommer att annonseras ut det närmaste året. Vårt första BOT-projekt i Storbritannien, fängelset i Bridgend, Wales, som varit i drift i två år har givit oss värdefulla erfarenheter av privatfinansierade offentliga projekt. Vi har nu kompetens inom alla faser av denna typ av projekt, även av driftskedet, säger Gunnar Lundberg, Senior vice president och investment manager, Skanska BOT AB.

- Skanska har stor och lång erfarenhet av internationella sjukhusprojekt. Det är glädjande att vi nu även får förtroendet att bygga i Storbritannien, säger Lars Johansson, VD i Skanska UK.

BOT (Build-Operate-Transfer) innebär att privata investerare finansierar, bygger och driver offentliga inrättningar under en begränsad tid. Efter avtalsperioden återförs anläggningen till beställaren.

Stockholm, 1999-12-09

Skanska AB

Koncernstab Kommunikation

För ytterligare information kontakta:

Bert-Ove Johansson, VD, Skanska BOT AB, tel 08-753 88 77

Lars Johansson, VD, Skanska UK, tel + 44-7899-793051