Sök

Rapport från Skanskas bolagsstämma

2002-04-25 16:58 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Malmö i dag fastställdes utdelningen för 2001 till 3,00 kronor (föregående år 3,38) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag är den 30 april 2002.
Vid stämman omvaldes som ordinarie styrelseledamöter Claes Björk, Eliot R. Cutler, Per-Olof Eriksson, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson. I samband med stämman lämnar Bo Rydin Skanskas styrelse.
Till ny ledamot av styrelsen valdes Anders Nyrén, vd för AB Industrivärden.

 Press Release

 

2002-04-25


Rapport från Skanskas bolagsstämma

Vid Skanska AB:s bolagsstämma i Malmö i dag fastställdes utdelningen för 2001 till 3,00 kronor (föregående år 3,38) i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag är den 30 april 2002.

Vid stämman omvaldes som ordinarie styrelseledamöter Claes Björk, Eliot R. Cutler, Per-Olof Eriksson, Roger Flanagan, Sören Gyll, Finn Johnsson, Sverker Martin-Löf och Arne Mårtensson. I samband med stämman lämnar Bo Rydin Skanskas styrelse.

Till ny ledamot av styrelsen valdes Anders Nyrén, vd för AB Industrivärden.

Med syfte att vid behov justera koncernens kapitalstruktur bemyndigade stämman styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier, maximerat till högst 10 procent av antalet aktier i bolaget. Förvärven ska ske på Stockholmsbörsen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. För aktierna får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 070-953 88 86
Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 070-543 87 47