Sök

Skanskas nya bolag i UK får ännu ett miljarduppdrag

2001-01-22 11:01 CET
Pressmeddelande

Skanskas brittiska dotterbolag Skanska Construction har fått ett uppdrag värt 1,4 miljarder kronor, GBP 105 miljoner, på Channel Tunnel Rail Link, höghastighetsbanan som förbinder London med kanaltunneln. Kund är Union Railways.

Press Release  

2001-01-22   Skanskas nya bolag i UK får ännu ett miljarduppdrag Skanskas brittiska dotterbolag Skanska Construction har fått ett uppdrag värt 1,4 miljarder kronor, GBP 105 miljoner, på Channel Tunnel Rail Link, höghastighetsbanan som förbinder London med kanaltunneln. Kund är Union Railways. Skanska Construction svarar för design, byggande och grundläggning av en kilometerlång underjordisk anläggning i Stratford i östra London. Förutom anläggningen, kallad Stratford Box, ingår även en viadukt med anslutningsvägar samt två kilometerlånga järnvägsbroar. Dessa byggs i längdriktningen över den 50 m breda och 25 djupa betong-konstruktionen. Stratford Box ska inrymma Stratford International Station och anslutas till två järnvägstunnlar, som senare ska byggas på separata kontrakt. Arbetena inleds inom kort för att vara avslutade under senare delen av 2005. Skanska Construction har tidigare meriterat sig på den första delen av Channel Tunnel Rail Link, en 17 km lång järnväg med tunnlar genom centrala Ashford, Kent, ett projekt värt 140 miljoner pund. Bolaget har även lång erfarenhet av liknande stora betongkonstruktioner, bl a på motorvägarna A12-M11 i östra London. Dessutom var Skanskas dokumenterat höga kompetens inom design och konstruktion avgörande för att få uppdraget. Det Zürich-baserade återförsäkringsbolaget Swiss Reinsurance Company, Swiss Re, gav nyligen Skanska Construction uppdraget att bygga bolagets nya kontor i London. Detta kontrakt är värt 130 miljoner pund, motsvarande 1,8 miljarder kronor. ___________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Cheryl Eaton, informationschef, Skanska Construction, tel +44 1923 423030 Kris Birkett, presschef, Skanska Construction,tel +44 1923 423833 Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 070-953 88 86