Sök

Skanska bygger kraftverk i amerikanska mellanvästern för 510 miljoner kronor

2014-07-09 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt om att bygga ett kraftvärmeverk åt en existerande kund i energibranschen i den amerikanska mellanvästern. Projektet är totalt värt USD 127 M, cirka 825 miljoner kronor. Skanska inkluderar sin andel om 60 procent, USD 78 M, cirka 510 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Civil i tredje kvartalet 2014.

Projektet är ett joint venture med Burns & McDonell som leds av Skanska. Projektet omfattar konstruktion, upphandling och byggnation av en ny gasturbin för kraftproduktion och en ång-generator för återvinning av värme för produktion av ånga.

Arbetet påbörjades i juni 2014 och beräknas vara avslutat i juli 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.