Sök

Skanska säljer fastighet i Linköping för 95 miljoner kronor

1999-05-21 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Mark och Exploatering AB, som ingår i Division Hus, säljer bolaget Skanska Mark Elänett KB med fastigheten kv Elektroniken 3, Linköping till Mannerssons Fastighet AB. Försäljningspriset är 95 miljoner kronor och försäljningsvinsten blev 14 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1999-05-21                            47/99

Skanska säljer fastighet i Linköping för 95 miljoner kronor

Skanska Mark och Exploatering AB, som ingår i Division Hus, säljer bolaget Skanska Mark Elänett KB med fastigheten kv Elektroniken 3, Linköping till Mannerssons Fastighet AB. Försäljningspriset är 95 miljoner kronor och försäljningsvinsten blev 14 miljoner kronor.

Fastigheten på 8 800 m2 innehåller 77 seniorlägenheter, 25 gruppbostäder lokaler för friskvård, rehabilitering, sjukvård mm och är ett utvecklingsprojekt som tagits fram av Skanska i Linköping.

- Projektet är nu färdigutvecklat. Det är därför affärsmässigt riktigt att sälja till Mannerssons, som är en lokal långsiktig fastighetsägare med ett flertal centralt belägna fastigheter i Linköping. Överlåtelsen sker den 1 juli 1999.

I samband med försäljningen tecknas också ett samarbetsavtal som innebär en gemensam utveckling och förädling av ytterligare projekt i Linköping. I ett första skede ska grannfastigheten kv Elektroniken 2, som ägs av Skanska, utvecklas och bebyggas med ca 7 000 m2 lokaler och bostäder för att sedan överlåtas till Mannerssons.

 

Malmö 1999-05-21

SKANSKA SVERIGE AB
Information

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Hans Johansson, bitr Regionchef, Div Hus - Mellansverige,
tel 013-25 06 00, 010-244 59 21 eller
Lisa Lindh, Informationschef Skanska Sverige AB, tel 040-14 41 41