Sök

Skanskas årsredovisning på hemsidan

2006-03-09 08:34 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanskas årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig på Skanskas hemsida under adress www.skanska.com/investorrelations där såväl svensk som engelsk version finns.

   Pressrelease

 

2006-03-09


Skanskas årsredovisning på hemsidan


Skanskas årsredovisning för 2005 finns nu tillgänglig på Skanskas hemsida under adress www.skanska.com/investorrelations där såväl svensk som engelsk version finns.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Råsundavägen 2, Solna.

I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägarna tillhanda omkring den 17 mars.

Årsredovisningen kan, förutom på Skanskas hemsida, även beställas från Skanska AB, Investor Relations, 169 83 Solna,
telefon 08-753 88 00, e-post Contact.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, tel 08-753 88 01