Sök

Skanska över 99 procent i Skåne-Gripen

1996-08-28 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas erbjudande till aktieägarna i Skåne-Gripen förlängdes till och med den 23 augusti 1996.

PRESSINFORMATION 1996-08-28                             33/96

SKANSKA ÖVER 99 PROCENT I SKÅNE-GRIPEN

Skanskas erbjudande till aktieägarna i Skåne-Gripen förlängdes till och med den 23 augusti 1996.

Efter utgången av den förlängda anmälningsperioden är Skanska nu ägare till 6.356.704 aktier av serie A, 19.339.838 aktier av serie B samt 7.367.753 bonusaktier motsvarande 99,0 procent av aktierna och 99,1 procent av rösterna i bolaget.

Likvid för de under förlängningen inlämnade aktierna kommer att redovisas från och med den 30 augusti 1996.

Skanska kommer tills vidare att förvärva aktier över aktiemarknaden och avser att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Skåne-Gripen.

Danderyd den 28 augusti 1996

SKANSKA AB (publ)