Sök

Nytt tunneluppdrag på Island

1996-02-23 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tagit ett nytt stort uppdrag på Island. Ordern på 330 miljoner kronor gäller en 5,8 km lång vägtunnel som ska byggas under Hvalfjördur, en Atlantvik tre mil norr om Reykjavik.

PRESSINFORMATION 1996-02-23                             12/96

NYTT TUNNELUPPDRAG PÅ ISLAND

Skanska har tagit ett nytt stort uppdrag på Island. Ordern på 330 miljoner kronor gäller en 5,8 km lång vägtunnel som ska byggas under Hvalfjördur, en Atlantvik tre mil norr om Reykjavik.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad av ett byggkonsortium där Skanska har 70 procent och isländska Istak och danska Pihl & Søn resterande 30 procent.

Den nya tunneln förkortar restiden norrut från huvudstaden med ca 30 minuter. Tunneln blir tvåfilig med en tredje "krypfil" i de stigande partierna, ca 40 procent av sträckan.

Det tekniskt avancerade projektet drivs på konventionellt sätt med omfattande bergförstärkning och injekteringsarbeten. Tunnelns djupaste del ligger 167 meter under havsytan. Byggtiden beräknas till 36 månader och tunneln öppnas för trafik i februari 1999.

- Det är mycket glädjande att vi lyckades ta hem detta kvalificerade uppdrag, säger Per Hofvander, VD Skanska International Civil Engineering. Genom en rad projekt på Island har vi visat att vi lärt oss att hantera Islands vulkaniska berg.

Förutom Skanska Civil medverkar även Skanskas Anläggning och Kraftverksavdelning och dotterbolaget Stabilator. Skanskas senaste projekt på Island, en nio kilometer lång trearmad vägtunnel på öns nordvästra del, öppnades för trafik förra året.

Kund till Hvalfjördur-tunneln är det isländska bolaget Spölur som fått koncession på att bygga och driva tunneln som blir avgiftsbelagd. Projektet finansieras under byggtiden av SE-Banken, Barings Bank och isländska banker. Efter färdigställandet övertas merparten av finansieringen av det amerikanska försäkringsbolaget Hancock och isländska pensionsfonder.

Danderyd den 23 februari 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg


För ytterligare information kontakta:
VD Per Hofvander, Skanska International Civil Engineering, telefon 08-753 86 41