Sök

Skanska bygger om Södertälje sjukhus för 968 miljoner kronor

2014-07-07 14:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med Locum AB gällande om- och tillbyggnad av Södertälje sjukhus. Kontraktet är värt 968 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för tredje kvartalet 2014.

Nya Södertälje sjukhus blir det första i en rad strategiska investeringar som Stockholms läns landsting beslutat att genomföra. Syftet är att säkerställa en modern och ändamålsenlig akutsjukvård i den folktäta södra Stockholmsregionen.

Skanskas uppdrag innefattar nyproduktion av 22 000 kvadratmeter akutsjukhus, inklusive förlossning. Dessutom ska ett befintligt hus på 8 000 kvadratmeter byggas om till vårdavdelningar. Efter ombyggnaden får sjukhuset ytterligare 120 enkelrum med egna hygienrum. Det ska ge patienterna ännu högre patientsäkerhet och bättre komfort än idag.

Nya Södertälje sjukhus kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav. Avsikten är att det nya akutsjukhuset ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, på högsta nivån guld. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

Byggstart är planerad till augusti i år och sjukhuset ska stå färdigt i maj 2018.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.