Sök

Skanska säljer fastigheten Gullbergsvass 5:26, kv Tennet i Göteborg, för 630 miljoner kronor

2013-12-02 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, som tidigare annonserats, ingått ett villkorat avtal om försäljningen av fastigheten Gullbergsvass 5:26 i Göteborg till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 630 miljoner kronor. Köpare är Platzer och villkoren för avtalet är nu uppfyllda. Transaktionen bokförs i fjärde kvartalet 2013 och köparen planerar tillträda fastigheten december 2013.

Kontorshuset på Kilsgatan med närhet till Centralstationen har färdigställts under hösten och omfattar totalt cirka 16 700 kvm lokalarea. Byggnaden har hög miljöprofil med ett flertal miljöfördelar och klimatsmarta lösningar, bland annat solceller som minskar nettoförbrukningen av el. Byggnaden är precertifierad enligt LEED Platinum och EU GreenBuilding, vilket innebär att byggnadens energianvändning är minst 25 procent lägre än vad som föreskrivs i Boverkets normer.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.