Sök

Skanska får Hongkong-order värd 2,4 miljarder kronor - varav Skanskas andel är 1 miljard kronor

2003-08-25 13:27 CET
Pressmeddelande

Gammon Skanska har fått ännu ett uppdrag på den nya förbindelsen mellan Hongkong och Shenzhen. Det nya kontraktet gäller bl a en motorvägsbro och är värt totalt 2,4 miljarder kronor, HKD 2,2 miljarder. 85 procent av kontraktet innehas av den hälftenägda affärsenheten Gammon Skanska. Därmed uppgår Skanskas andel av kontraktet till 42,5 procent, eller HKD 935 miljoner, motsvarande ca 1 miljard kronor.
Kontraktet inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2003. Kund är Hongkongs vägmyndighet, HKSAR Government of Highways Department.

   Press Release


2003-08-25

 


Skanska får Hongkong-order värd 2,6 miljarder kronor - varav Skanskas andel är 1 miljard kronor

Gammon Skanska har fått ännu ett uppdrag på den nya förbindelsen mellan Hongkong och Shenzhen. Det nya kontraktet gäller bl a en motorvägsbro och är värt totalt 2,6 miljarder kronor, HKD 2,2 miljarder. 85 procent av kontraktet innehas av den hälftenägda affärsenheten Gammon Skanska. Därmed uppgår Skanskas andel av kontraktet till 42,5 procent, eller HKD 935 miljoner, motsvarande ca 1 miljard kronor.

Kontraktet inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2003. Kund är Hongkongs vägmyndighet, HKSAR Government of Highways Department.

Uppdraget gäller en 3,5 km lång dubbel trefilig motorväg varav 3,2 km byggs över vatten. Den nya motorleden Hong Kong - Shenzhen Western Corridor ska förbinda Hongkong och södra Kina. Detta är Gammon Skanskas andra miljardkontrakt på Hongkong-sidan av den nya förbindelsen.

I Gammon Skanskas nya projekt ingår:
- En 460 m lång snedkabelbro med ett spann på 210 m.
- En 2,7 km lång upphöjd tillfartsväg som byggs av prefabricerande betongelement.
- En 330 m lång motorväg över land som ska  ansluta till Gammon Skanskas uppdrag på den nya förbindelsen Deep Bay Link.

Dessutom kommer en ca 2 km lång temporär stålbro att byggas för genomförandet av tillfartsvägen. Och för att inte hindra fartygstrafiken i samband med brobyggandet ska en flytande kran användas. Vid planering och byggande av snedkabelbron utnyttjar Gammon Skanska den samlade brobyggarkompetensen inom övriga koncernbolag. I projektet medverkar även kinesiska Zhongtie Major Bridge Engineering (MBEC) som har 15 procent av den totala kontraktssumman.

Arbetet inleds omgående för att avslutas i oktober 2005.

I juni i år fick Gammon Skanska uppdraget att bygga den norra delen av Deep Bay Link på samma förbindelse i Hongkongs New Territories. Kontraktet för den drygt 4 km långa motorvägsetappen är värt HKD 1,7 miljard, ca 1,8 miljarder kronor, varav Skanska har hälften. Även detta projekt ska avslutas i oktober 2005.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Candy Chan, informationschef, Gammon Skanska,
tel +852 2516 8733
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 8838