Sök

Skanska rustar upp Amtraks anläggningar på Manhattan för 850 miljoner kronor

2004-12-01 08:34 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att rusta upp ventilations- och säkerhetsanläggningarna vid East River Tunnels i New York. Kontraktssumman uppgår till ca 850 miljoner kronor, USD 127 miljoner, och inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2004. Kund är det federala järnvägsbolaget Amtrak, även känt som the National Passenger Railroad Corporation.

   Pressrelease


2004-12-01


Skanska rustar upp Amtraks anläggningar på Manhattan för 850 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att rusta upp ventilations- och säkerhetsanläggningarna vid East River Tunnels i New York. Kontraktssumman uppgår till ca 850 miljoner kronor, USD 127 miljoner, och inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2004. Kund är det federala järnvägsbolaget Amtrak, även känt som the National Passenger Railroad Corporation.

Arbetet inleds i januari 2005 och planeras vara avslutat inom 48 månader.

Projektet ingår i Amtraks program för att höja säkerheten i järnvägstunnlarna. Ventilationsanläggningen ska bytas ut och nya luftschakt ska tas upp för att säkra lufttillförsel och rökevakuering. Dessutom ska tillfarts- och utrymningsvägar förbättras. Projektet omfattar arbeten från markplanet och ner till 30 meters djup. 

Skanska USA Civils enhet Slattery Skanska har helhetsansvaret för såväl byggande som inköp och installation av all utrustning.

Tunnlarna som trafikeras av Long Island-tågen, LIRR, ska vara i bruk med endast korta avbrott under hela genomförandetiden.

Skanska USA Civil är inriktad på byggande av transportinfrastruktur, kraftverk och anläggningar för vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 5.000 anställda. Skanska USA Civil omsatte förra året 15 miljarder kronor.

__________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-783 88 38