Sök

Skanska och KTH i Europeiskt IT-samarbete

1997-03-25 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har i ett konsortium startat ett europeiskt projekt för att utveckla nya arbetssätt och informationsstrukturer inom byggindustrin. Projektet CONCUR (Concurrent Design & Engineering in building and civil engineering) grundar sig på redan utförd forskning inom området och pågående programvaru-utveckling, i Europa och övriga världen.

PRESSINFORMATION 1997-03-25                             25/97

SKANSKA OCH KTH I EUROPEISKT IT-SAMARBETE

Skanska och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har i ett konsortium startat ett europeiskt projekt för att utveckla nya arbetssätt och informationsstrukturer inom byggindustrin. Projektet CONCUR (Concurrent Design & Engineering in building and civil engineering) grundar sig på redan utförd forskning inom området och pågående programvaru-utveckling, i Europa och övriga världen.

Målet är att utveckla och införa system för integrerad informationshantering för praktisk användning i byggprojekt i Europa. Ambitionen är att påtagligt förbättra arbetssättet och därmed stärka konkurrenskraften hos de deltagande organisationerna.

I CONCUR-konsortiet ingår förutom Skanska och KTH, Taylor Woodrow Construction, IVO Power Engineering, forsknings-och utvecklingsinstituten VTT och TNO, STABU, utvecklare av specifikationssystem och Technical University of Delft.

Projektet sträcker sig över fyra år och kostar ECU 5,5 miljoner, motsvarande SEK 48 miljoner. Det finansieras till lika delar av EU och de deltagande organisationerna.

Danderyd den 25 mars 1997

SKANSKA AB

Koncernstab IT

 

Carl-Erik Brohn

 

För ytterligare information kontakta:
Carl-Erik Brohn, Skanska AB, tel 08-753 81 75 (Contact) eller Bo-Christer Björk, KTH, tel 08-790 79 14 (Contact)

Denna och tidigare pressreleaser finns att läsa på http://www.skanska.se