Sök

Ny VD i Skanska Latinamerika efter ett brott mot uppförandekoden i Argentina

2006-07-20 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska har upptäckt brott mot koncernens uppförandekod i en region i Argentina. Två projekt har felaktigt belastats med kostnader, vilket har resulterat i inkorrekt momsredovisning. Den korrigering som nu görs innebär att rörelseresultatet för Skanska Latinamerika påverkas negativt med USD 1,7 M, SEK 13 M, i det andra kvartalet 2006. Sju anställda involverade i de båda projekten har sagts upp.
Med anledning av händelsen har Gustavo Vago, VD för Skanska Latinamerika, beslutat att lämna sin position. Till ny VD har Hernán Morano, tidigare operativ chef för verksamheten, utsetts. Mellan 2002 och 2005 var Hernán Morano Skanskas projektchef för motorvägsprojektet Autopista Central i Santiago, Chile, Skanskas hittills största OPS-investering.