Sök

Daniel Johannesson lämnar Statens Järnvägar för att ta plats i Skanskas högsta ledning

2001-06-07 13:03 CET
Pressmeddelande

Daniel Johannesson har utsetts till vice VD i Skanska för att ingå i koncernens ledningsgrupp, Senior Executive Team, och där främst ha ansvaret för koncernens fortsatta strategiska satsning på sektorerna för telekom och facilities management.

Press Release  

2001-06-07   Daniel Johannesson lämnar Statens Järnvägar för att ta plats i Skanskas högsta ledning Daniel Johannesson har utsetts till vice VD i Skanska för att ingå i koncernens ledningsgrupp, Senior Executive Team, och där främst ha ansvaret för koncernens fortsatta strategiska satsning på sektorerna för telekom och facilities management. Daniel Johannesson (f -43) kommer närmast från tjänsten som generaldirektör för Statens Järnvägar, SJ. Utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg och Harvard Business School, Boston, har Daniel Johannesson mer än 30 års erfarenhet som industriledare för Billerud AB, Halmstad Järnverk AB, Fagersta AB, Industriförvaltnings AB Kinnevik samt telekombolagen Telenordia AB och Telenor Bedrift A/S, Oslo. Vi hälsar Daniel Johannesson välkommen till Skanska. Hans kunnande och erfarenhet kommer att bli ett värdefullt tillskott i koncernen, säger Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef. Jag har noterat Skanskas expansiva satsning på nya marknader och nya marknadssegment och den fokuserade omvandlingen till ett modernt serviceföretag. Det ska bli spännande att få medverka till att utveckla detta vidare, säger Daniel Johannesson som kommer att tillträda i mitten av augusti. Skanska genomförde tidigare i år en genomgripande omorganisation för framtida tillväxt och lönsamhet. Koncernens ledningsgrupp, Senior Executive Team, består idag av koncernchefen Claes Björk och vice VD:arna Stuart Graham, Hans Biörck, Mats Wäppling och Johan Karlström. Ledningsgruppen utökas från och med augusti med Daniel Johannesson. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Claes Björk, VD och koncernchef Skanska AB, tel 08-753 88 00 Daniel Johannesson, generaldirektör, Statens Järnvägar, tel 08-762 30 03 Tor Krusell, informationsdirektör Skanska AB, tel 08-753 87 47