Sök

Avtal om försäljning av aktier i Scancem

1999-05-03 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska och Aker RGI har undertecknat ett bindande avtal att sälja samtliga sina aktier i Scancem (vilka sammanlagt representerar 73,4% av det totala aktiekapitalet och 90,8% av det totala antalet röster i Scancem) till Heidelberger Cement AG. Heidelberger Cement har åtagit sig att erbjuda övriga aktieägare i Scancem att sälja sina aktier till Heidelberger Cement till samma pris.

PRESSINFORMATION 1999-05-03                             39/99

Avtal om försäljning av aktier i Scancem

Skanska och Aker RGI har undertecknat ett bindande avtal att sälja samtliga sina aktier i Scancem (vilka sammanlagt representerar 73,4% av det totala aktiekapitalet och 90,8% av det totala antalet röster i Scancem) till Heidelberger Cement AG. Heidelberger Cement har åtagit sig att erbjuda övriga aktieägare i Scancem att sälja sina aktier till Heidelberger Cement till samma pris.

Avtalet är villkorat dels av att Scancem säljer sin finska verksamhet, vilket är nära förestående, och dels av att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Den finska verksamheten består av Finncement och Lohja Rudus. Det pris Heidelberger Cement skall erlägga är beroende av försäljningen av den finska verksamheten. Det exakta priset kommer således att fastställas först när ett avtal kommit till stånd med köparen av den finska verksamheten. Priset (efter utbetalning av den föreslagna utdelningen om 12 kronor per aktie) förväntas uppgå till mellan 390 och 410 kronor per A-aktie och mellan 370 och 390 kronor per B-aktie. Det offentliga erbjudandet förväntas ske i slutet av augusti, under förutsättning att villkoren för avtalets fullbordan har uppfyllts. Skanskas rådgivare var Morgan Stanley Dean Witter och Aker RGIs rådgivare var Deutsche Bank.

 

Stockholm 1999-05-03

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Nyrén, vVD och Finansdirektör Skanska AB,
tel 040-14 40 00
Staffan Schele, Group Treasurer,tel 040-14 40 00