Sök

Skanskas bokslutskommuniké för helåret 2000

2001-02-21 14:15 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Koncernen redovisar ett starkt resultat:
- Orderingången ökade med 31 procent
- Orderstocken ökade med 72 procent till 160.675 mkr
- Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 108.022 mkr
- Rörelseresultatet i kärnverksamheten ökade med 65 procent till 4.416 mkr
- Resultat efter finansnetto ökade med 24 procent till 8.531 mkr
- Resultatet per aktie ökade med 43 procent till 53,60 kronor

Klicka här för att läsa hela pressreleasen och rapporten (kräver Acrobat Reader).

Klicka här för att ladda ned Acrobat Reader.