Sök

Skanska-lett konsortium får uppdraget att bygga tunneln genom Hallandsås

2002-11-08 10:33 CET
Pressmeddelande

Banverket har gett det Skanska-ledda konsortiet Skanska/Vinci HB uppdraget att bygga färdigt tunneln genom Hallandsås. Kontraktet är värt cirka 3,7 miljarder kronor.
Skanskas andel av konsortiet är 60 procent och Vincis 40 procent.
Kontraktet är villkorat och förutsätter att Miljödomstolen godkänner Banverkets ansökan om vattenläckage och att Båstad kommun ger bygglov. Byggstart beräknas ske tidigast våren 2003.
Val av metod och organisation för att säkerställa de högt ställda säkerhets- och miljökraven samt en öppen arbetsform mellan beställare och entreprenör är nyckelfaktorerna i konsortiets anbud.

   Press Release


2002-11-08


Skanska-lett konsortium får uppdraget att bygga tunneln genom Hallandsås

Banverket har gett det Skanska-ledda konsortiet Skanska/Vinci HB uppdraget att bygga färdigt tunneln genom Hallandsås. Kontraktet är värt cirka 3,7 miljarder kronor.
Skanskas andel av konsortiet är 60 procent och Vincis 40 procent.

Kontraktet är villkorat och förutsätter att Miljödomstolen godkänner Banverkets ansökan om vattenläckage och att Båstad kommun ger bygglov. Byggstart beräknas ske tidigast våren 2003.

Val av metod och organisation för att säkerställa de högt ställda säkerhets- och miljökraven samt en öppen arbetsform mellan beställare och entreprenör är nyckelfaktorerna i konsortiets anbud.

-  Det var det sammantaget bästa anbudet och klarar de mycket höga krav på miljö och säkerhet som Banverket ställer, säger Bo Bylund, Banverkets generaldirektör.

-  Vi är stolta över att få det här förtroendet. Det är ett bevis på att vi har lärt oss av det tidigare misslyckandet. Dagens Skanska har en mycket hög miljömedvetenhet och stor kunskap om riskerna. Samtidigt har vi stor respekt för uppgiften. Värdefull kompetens tillförs också genom Vincis medverkan i projektet, säger Skanska Sveriges VD Mats Williamson.

Tunnelbygget ska genomföras med en internationellt beprövad metod, som tidigare inte använts i Sverige. Metoden är en kombination av borrning med tunnelborrmaskin (TBM) och tätning med prefabricerade betongelement, s k lining. Tunnelborrmaskinen utför hela byggprocessen, vilket innebär att tunnlarna blir inklädda och tätade direkt bakom maskinen. Därmed begränsas vattenläckaget till en kortare sträcka under kortare tid jämfört med andra metoder.

Metoden har använts med stor framgång av Vinci, som är ett av världens ledande företag när det gäller borrade och betonginklädda tunnlar. Vinci har byggt 67 mil tunnlar under de senaste tio åren. Det motsvarar 50 projekt av Hallandsås storlek.
Vinci medverkade bl a i tunnelbygget under Engelska kanalen och i Öresundsförbindelsens tunnel.

Skanska har sedan 1997 arbetat intensivt med att utveckla koncernens miljökompetens och kvalitetsarbete. Det har bl a resulterat i att Skanska som första internationella byggföretag miljöcertifierats enligt ISO 14001.

Skanskas krav på val av kemikalier är mycket höga och därför har en egen kemdatabas utvecklats. Det ansedda amerikanska undersökningsföretaget Dow Jones har för fjärde året i rad rankat Skanska som ett av de företag i byggbranschen i världen som bäst uppfyller kraven på en hållbar utveckling.

-  Miljö och etik är ledstjärnan för hur projekt Hallandsås ska styras. Det är områden där vi inte kommer att kompromissa. Vi kommer också att genomföra projektet i mycket nära samarbete med alla involverade parter enligt den modell som framgångsrikt användes vid bygget av Öresundsbron, säger Mats Williamson.

-  Öppenhet, respekt och samarbete är nyckelord. Det gäller både mellan beställare och byggare och med omvärlden, säger Christer Möller, Banverkets projektchef för Hallandsås.

Kontraktet kommer att inkluderas i Skanskas orderingång så snart nödvändiga tillstånd erhållits.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Mats Williamson, VD Skanska Sverige, tel 070-514 23 91
Stig Eriksson, projektdirektör Skanska/Vinci HB,
tel 070-555 88 03
Christer Möller, projektchef Banverket Hallandsås,
tel 070-533 77 60
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 070-543 88 38
Lisa Lindh, informationschef Skanska Sverige, Division Syd,
tel 070-600 60 55.

Mer information om projekt Hallandsås finns på www.skanska.se/projekthallandsas