Sök

Förluster i verksamheten i Latinamerika belastar Skanskas resultat i det andra kvartalet 2014 med 500 miljoner kronor

2014-07-10 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska belastar resultatet i verksamheten i Latinamerika med 500 miljoner kronor under andra kvartalet 2014. Omkring 380 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar av två kraftverksprojekt i Brasilien och en petrokemisk anläggning i Argentina. Dessa projekt kommer att färdigställas innan årsskiftet. De resterande 120 miljoner kronorna är omstruktureringskostnader.

Efter nedskrivningarna och omstruktureringskostnaderna beräknas rörelseresultatet i andra kvartalet 2014 uppgå till 620 miljoner kronor för den totala byggverksamheten och 920 miljoner kronor för koncernen.

Som en konsekvens kommer verksamheten i Latinamerika att minskas kraftigt framöver. Vidare kommer verksamheten att fokuseras på drifts- och underhållsverksamhet.

Mot denna bakgrund är Johan Henriksson utsedd till verkställande direktör i Skanska Latinamerika. Johan har arbetat nära 20 år på Skanska och är för närvarande finansdirektör i byggenheten Skanska USA Civil. Johan har före det varit finansdirektör i Skanska Infrastrukturutveckling respektive Skanska Sverige. Johan tillträder omedelbart och kommer att rapportera till Mats Williamson, vice VD Skanska AB.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, torsdag 10 juli, klockan 10:00. Skanskas VD och koncernchef, Johan Karlström samt ekonomi- och finansdirektör, Peter Wallin kommer att svara på frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 564 74.

All övrig information som är relaterad till det andra kvartalet 2014 kommer att presenteras vid Skanskas sexmånadersrapport för 2014 den 18 juli 2014.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900