Sök

Skanska tillsätter ny Human Resources-direktör

2003-06-06 13:57 CET
Pressmeddelande

Skanskas nuvarande informationsdirektör Tor Krusell blir ny chef för Skanska koncernstab Human Resources.
I den strategi som Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham lade fast förra hösten identifierades ledarutveckling som en av de avgörande faktorerna för att uppnå koncernens strategiska mål. Därför kommer Tor Krusell även att ta plats i Skanskas koncernledning, Senior Executive Team.
Lars Johansson övertar samtidigt ansvaret för Skanskas koncernstab Kommunikation som tillförordnad informationschef. Lars har arbetat med strategiska kommunikationsfrågor inom Skanska AB sedan i våras då han kom från en tjänst som informationsdirektör på ett av Tetra Paks internationella affärsområden.
Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan.

   Press Release


2003-06-06

 


Skanska tillsätter ny Human Resources-direktör

Skanskas nuvarande informationsdirektör Tor Krusell blir ny chef för Skanska koncernstab Human Resources.

I den strategi som Skanskas VD och koncernchef Stuart Graham lade fast förra hösten identifierades ledarutveckling som en av de avgörande faktorerna för att uppnå koncernens strategiska mål. Därför kommer Tor Krusell även att ta plats i Skanskas koncernledning, Senior Executive Team.

Lars Johansson övertar samtidigt ansvaret för Skanskas koncernstab Kommunikation som tillförordnad informationschef. Lars har arbetat med strategiska kommunikationsfrågor inom Skanska AB sedan i våras då han kom från en tjänst som informationsdirektör på ett av Tetra Paks internationella affärsområden.

Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan.

Tor Krusell kommer att leda HR-arbetet tillsammans med den stab som idag finns på plats. Tor har arbetat inom Skanska sedan 1998. Hittillsvarande HR-chef Dick Caldera kommer att lämna företaget av personliga skäl.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Tor Krusell, personaldirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47
Lars Johansson, tf informationschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 74