Sök

Skanska har sålt samtliga sina aktier i SKF

2000-01-27 17:47 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag sålt samtliga sina aktier i AB SKF. Försäljningen omfattar
9 870 000 aktier av serie A, motsvarande 8,7 procent av kapitalet och 17,7 procent av rösterna i SKF. Aktierna har sålts till ett pris av 202 kronor per aktie till ett antal institutionella investerare i Sverige och internationellt. Genom försäljningen gör Skanska en realisationsvinst om cirka 1 725 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 2000-01-27                           9/00

  Skanska har sålt samtliga sina aktier i SKF

Skanska har idag sålt samtliga sina aktier i AB SKF. Försäljningen omfattar

9 870 000 aktier av serie A, motsvarande 8,7 procent av kapitalet och 17,7 procent av rösterna i SKF. Aktierna har sålts till ett pris av 202 kronor per aktie till ett antal institutionella investerare i Sverige och internationellt. Genom försäljningen gör Skanska en realisationsvinst om cirka 1 725 miljoner kronor.

 

Stockholm, den 27 januari 2000

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

----------------------------------------------------------------------

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Nyrén, finansdirektör tel. 08-753 88 00

Staffan Schéle, investor relations tel 08-753 88 00