Sök

Nyemission och återköp av aktier för Skanskas aktieincitamentsprogram

2005-12-08 14:06 CET
Pressmeddelande

Vid Skanskas bolagsstämma den 7 april 2005 beslutades om ett treårigt aktieincitamentsprogram. Under förutsättning att vissa finansiella och kvalitativa mål uppnås, kan anställda som omfattas av programmet erhålla B-aktier i bolaget. Eventuell tilldelning av B-aktier enligt programmet sker tidigast under åren 2009, 2010 och 2011.

   Pressrelease


2005-12-08


Nyemission och återköp av aktier för Skanskas aktieincitamentsprogram

Vid Skanskas bolagsstämma den 7 april 2005 beslutades om ett treårigt aktieincitamentsprogram. Under förutsättning att vissa finansiella och kvalitativa mål uppnås, kan anställda som omfattas av programmet erhålla B-aktier i bolaget. Eventuell tilldelning av B-aktier enligt programmet sker tidigast under åren 2009, 2010 och 2011.

För att säkerställa leverans av B-aktier till anställda i enlighet med aktieincitamentsprogrammet har styrelsen i Skanska beslutat, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma 2005, att öka bolagets aktiekapital med
13.500.000 kronor genom nyemission av
4.500.000 D-aktier till en teckningskurs motsvarande nominellt belopp, 3 kronor per aktie. Aktierna skall tecknas av Nordinvest AB, ett av AB Industrivärden (publ) helägt dotterbolag, senast den 10 januari 2006. 

Styrelsen har vidare beslutat att rikta ett återköpserbjudande till samtliga ägare av D-aktier omfattande samtliga 4.500.000 D-aktier. Förvärv skall ske senast den 24 januari 2006 till ett pris om 3,002 kronor per aktie, totalt 13.509.000 kronor. Syftet med återköpet är att efter behov omvandla D-aktier till B-aktier för leverans i enlighet med aktieincitamentsprogrammet samt för att täcka administrativa kostnader, sociala avgifter och motsvarande skatter som kan uppkomma med anledning av programmet. Nordinvest AB har informerat att de avser att acceptera återköpserbjudandet. Skanska innehar för närvarande inga egna aktier.

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01