Sök

Skanska bygger hyreshus och studentlägenheter åt Stockholmshem för 450 miljoner kronor

2014-12-15 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har slutit avtal med AB Stockholmshem om att bygga tio flerbostadshus med hyreslägenheter samt två hus med studentlägenheter i Årstadal, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 450 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Stockholmshem Syllen

Avtalet är en utlöst option som ingick i avtalet för intilliggande kvarteret Golvläggaren där Skanska nu bygger flerbostadshus åt Stockholmshem.

Husen byggs i kvarteret Syllen längs Golvläggargränd. Totalt blir det 185 hyreslägenheter och 172 studentbostäder med en sammanlagd bruttoyta på 18 200 kvadratmeter. Avtalet innebär även uppförande av två parkeringsgarage varav det ena i två plan.

Årstadal är en ny stadsdel som nu växer fram med promenadavstånd till Stockholms innerstad. Ett tiotal kvarter med runt 1 500 bostäder är redan nu inflyttade. När området står färdigt kommer det bestå av cirka 4 200 bostäder.

Byggnadsarbeten inleds i mars 2015 och projektet ska vara färdigställt till sommaren 2019.
 
Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.