Sök

Skanska ingår villkorat avtal om försäljning av fastigheten Gullbergsvass 5:26, kv Tennet i Göteborg

2013-11-04 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har ingått ett villkorat avtal om försäljningen av fastigheten Gullbergsvass 5:26 i Göteborg. Köparen Platzer annonserar idag en nyemission med syfte att bland annat kunna förvärva fastigheten kv Tennet på Kilsgatan 4 från Skanska.

Avtalet är villkorat av genomförd nyemission. När villkoren för avtalet är uppfyllda kommer Skanska att meddela köpeskilling samt tidpunkt för tillträde av fastigheten.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.