Sök

Två Skanska-bolag blir första miljöcertifierade byggare i USA

1999-09-07 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Beers Construction Company och Tidewater Skanska har miljöcertifierats.
Båda företagen är först att nå detta erkännande för uppbyggnaden av miljöledningssystem inom sina sektorer på den amerikanska byggmarknaden.

PRESSINFORMATION 1999-09-07                          76/99

Två Skanska-bolag blir första miljöcertifierade byggare i USA

Skanskas amerikanska dotterbolag Beers Construction Company och Tidewater Skanska har miljöcertifierats.
Båda företagen är först att nå detta erkännande för uppbyggnaden av miljöledningssystem inom sina sektorer på den amerikanska byggmarknaden.

Beers är första amerikanska husbyggnadsföretag och Tidewater Skanska är första amerikanska anläggningsföretag vars miljöledningssystem har certifierats enligt den internationella standarden ISO 14001.

Certifieringen är ett led i Skanskas miljöåtagande och engagemang för den globala miljön. Alla enheter inom koncernen arbetar för att bli miljöcertifierade senast under år 2000. Flera enheter har tidigare certifierats i Sverige och övriga Europa samt Hongkong.

- Genom att planera och genomföra byggande på ett miljöriktigt sätt kan vi skapa mervärde för såväl våra kunder som för samhället i stort. Vi bygger därför upp ett miljökunnande i hela byggprocessen från fysisk planering, till design och byggande, säger Axel Wenblad, miljöchef Skanska AB.

Atlanta-baserade Beers Construction Company är ett av de ledande företagen på husbyggnadsmarknaden i sydöstra USA. Bolaget omsatte förra året 11,4 miljarder kronor.

Tidewater Skanska-gruppens företag är verksamma inom industri- och anläggningsbyggnad främst i de sydöstra och sydvästra delstaterna. Tidewater Skanska omsatte förra året ca 2 miljarder kronor.

Skanska USA är femte största byggföretag på den inhemska amerikanska byggmarknaden. Skanskas amerikanska verksamhet hade i juni 1999 en orderstock på 59 miljarder kronor.

 

Stockholm 1999-09-07

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:
Axel Wenblad, miljöchef Skanska AB, tel 08 753 8800
Marlene Nieman, informationschef, Beers Construction Co, tel +1 404 659 19 70
Brent Darnell, miljöchef, Beers Construction Co, tel +1 404 659 19 70
Edward Keeter, Vice VD, Tidewater Skanska Group, +1 757 578 41 00