Sök

Skanska i nytt samarbete med Ericsson Radio Systems

1998-09-04 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska utvecklar nya projekt för Ericsson Radio Systems i Sundbyberg och Kista.

PRESSMEDDELANDE 1998-09-04                              69/98

Skanska i nytt samarbete med Ericsson Radio Systems

Skanska utvecklar nya projekt för Ericsson Radio Systems i Sundbyberg och Kista.

I Sundbyberg handlar det om fortsatt utveckling av Marabous f d industrifastighet där Skanska i en första etapp byggde 24.000 kvm för Ericsson. Nu handlar det om ytterligare 7.400 kvm kontor.

Byggarbetena påbörjas omgående för att avslutas i mitten av april 1999.

I Kista färdigställs i dagarna 10.000 kvm för Ericsson. Detta projekt, som har utvecklats av Skanska Projektutveckling och Fastigheter, kommer att ingå i Drott Kontor AB som i september överförs till Skanskas aktieägare.

- Det är glädjande att det mångåriga samarbetet med Ericsson fortsätter och att vi på nytt får förtroendet att lösa lokalbehov för Ericsson, vår totalt sett största hyres-gäst, säger Olof Johansson, som är ansvarig för Projektutveckling Sverige inom Skanska Projektutveckling och Fastigheter.

Skanskas investering uppgår till totalt 210 miljoner kronor och är ett led i Skanskas strategiska satsning på utveckling av projekt och fastigheter. För att lösa kundens lokalbehov arbetar Skanska med hela kedjan från projektidé till genomförande och förvaltning.

På Marabou-området i Sundbyberg genomför även Skanska Bostäder ett nytt bostadsprojekt, Bällsta Strand med ca 260 lägenheter.

 

Danderyd 1998-09-04

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För mer information kontakta:
Cecilia Schön, informationsdirektör, Skanska AB, tfn 08-753 87 99
Sven-Olof Berglund, projektutvecklare, Skanska Projektutveckling och Fastigheter, tel 08-753 80 23.