Sök

Skanska ger ut gröna företagsobligationer

2014-04-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska ger kapitalmarknaden möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge ut gröna företagsobligationer. Obligationerna kommer uteslutande att finansiera investeringar i grön kommersiell fastighetsutveckling.

– Intresset bland investerare för att inte enbart få avkastning, utan också bidra till en bättre miljö, ökar. Skanska är ledande inom grön projektutveckling och grönt byggande, och vill vara det självklara valet för investerare som söker gröna investeringar, säger Peter Wallin, ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB.

– De gröna obligationerna är en möjlighet för Skanska att diversifiera sin investerarbas och dra nytta av vår ledande position inom grön projektutveckling. Det stora intresset för emissionen bekräftar samtidigt kapitalmarknadens förtroende för Skanskas finansiella styrka och långsiktiga satsning på en hållbar affärsmodell, säger Pär Lageryd, Head of Treasury, Skanska Financial Services AB.

Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitetet i Oslo.

Obligationer för ett värde av 850 miljoner kronor och med fem års löptid emitterades tidigare i veckan. SEB var arrangör av transaktionen och har även fungerat som rådgivare kring det gröna ramverket.