Sök

Skanska gör strukturaffär på kraftområdet

1996-04-18 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har idag träffat avtal med den franska energikoncernen Electricité de France (EDF) om att per den 1 juni 1996 överföra sitt 25-procentiga aktieinnehav i Graninge till EDF Internationals svenska dotterbolag Northelec AB. Som betalning för Graningeaktierna erhåller Skanska i en nyemission 50 procent av aktiekapitalet i Northelec.

PRESSINFORMATION 1996-04-18                             19/96

SKANSKA GÖR STRUKTURAFFÄR PÅ KRAFTOMRÅDET

Skanska har idag träffat avtal med den franska energikoncernen Electricité de France (EDF) om att per den 1 juni 1996 överföra sitt 25-procentiga aktieinnehav i Graninge till EDF Internationals svenska dotterbolag Northelec AB. Som betalning för Graningeaktierna erhåller Skanska i en nyemission 50 procent av aktiekapitalet i Northelec.

Affären innebär en realisationsvinst för Skanska på cirka 1,6 miljarder, där Graningeaktien av parterna värderats till 135 kronor per aktie inklusive föreslagen utdelning 1996 på 3 kronor per aktie.

Vidare har Skanska en option att till fast pris omvandla sitt innehav i Northelec till likvida medel från och med 1997. Utnyttjas optionen erhåller Skanska 2,250 miljarder i likviditetstillskott, dock utan att ytterligare realisationsvinst uppstår. En sådan upplösning kan även påkallas från EDF:s sida.

Skulle EDF under det kommande året köpa ytterligare aktier i Graninge till högre pris än 130 kronor per aktie ska Skanska kompenseras i motsvarande mån.

- Det här är en bra affär som dessutom är ytterligare ett steg mot koncentration till våra kärnområden, Bygg, Fastigheter och byggrelaterad Industri, säger Skanskas koncernchef Melker Schörling.

- Men affären innehåller också en annan spännande dimension - möjligheterna till ett världsomfattande samarbete på vattenkraftområdet mellan Skanska och EDF, vilket stärker Skanskas möjligheter på detta specialområde, fortsätter Melker Schörling.

EDF är med en total omsättning på cirka 250 miljarder engagerad över hela världen som experter, operatörer och delägare i kraftverksprojekt. EDF är sedan tidigare ägare till 10 procent av aktierna i Sydkraft.

Skanska tillhör de ledande kraftverksbyggarna i världen och har byggt över 200 kraftverk i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika.

Danderyd den 18 april 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information

Lennart Hallberg