Sök

Skanska bygger ut logistikcentrum i Sibbo, Finland, för cirka 660 miljoner kronor

2014-06-27 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i ett joint venture med Lemminkäinen, skrivit kontrakt med S Group om att bygga de tre sista faserna av en ny logistikcentrum för dagligvaror i Bastukärr, Sibbo, Finland. Skanska och Lemminkäinen äger lika mycket av joint venture-bolaget Freeway. Det totala värdet för kontraktet är omkring EUR 148 M, cirka 1,3 miljarder kronor. Skanskas andel är EUR 74 M, cirka 660 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Finland för andra kvartalet 2014.

Logistikcentrumet är ett av de största byggprojekten i Finland för närvarande. Det kommer att ha en yta på cirka 189 000 kvadratmeter och en kapacitet på omkring 3 400 000 kubikmeter. Fas III och IV omfattar lagringsanläggningar för kylvaror och fas V anläggningar för fryst mat.

Byggarbetet med logistikcentrumet inleddes i juni 2013, och det ska börja utnyttjas till fullo under 2018.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2013 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 7,1 miljarder kronor. Bolaget har cirka 2 190 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.