Sök

Skanska fortsätter att expandera på anläggningssidan i Finland

1998-01-14 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas dotterbolag i Finland, Skanska Oy, har förvärvat återstående 55 procent av väg- och anläggningsföretaget Tekra Oy. Skanska utnyttjar därmed den köpoption som fanns sedan Skanska 1995 övertog 45 procent i Tekra. Totalt handlar det om en investering på 45 miljoner finska mark för hela företaget, cirka 65 miljoner svenska kronor.

PRESSINFORMATION 1998-01-14                             04/98

SKANSKA FORTSÄTTER ATT EXPANDERA PÅ ANLÄGGNINGSSIDAN I FINLAND

Skanskas dotterbolag i Finland, Skanska Oy, har förvärvat återstående 55 procent av väg- och anläggningsföretaget Tekra Oy. Skanska utnyttjar därmed den köpoption som fanns sedan Skanska 1995 övertog 45 procent i Tekra. Totalt handlar det om en investering på 45 miljoner finska mark för hela företaget, cirka 65 miljoner svenska kronor.

Tekra, som är Finlands tredje största anläggningsföretag, hade 1997 en omsättning på cirka 300 miljoner finska mark, cirka 435 miljoner svenska kronor. Tekra har en orderstock värd cirka 500 miljoner mark, cirka 725 miljoner svenska kronor.

- Skanska och Tekra har sedan 1995 haft ett nära samarbete. Tekra kommer fortsättningsvis att verka som ett dotterbolag där Skanskas hela finska väg- och anläggningsbyggande samlas, säger direktör Mauri Niemi, som ansvarar för Skanska Oy:s finska verksamhet. Hannu Seva blir ny VD för Tekra.

Det största pågående projektet är bygget av den sju mil långa motorvägen mellan Helsingfors och Lahtis. Ett BOT-projekt där Skanska medverkar både som byggare, investerare och operatör.

 

Danderyd den 14 januari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Mauri Niemi, direktör Skanska Oy, tel: +358 9 6152 2320 eller Cecilia Schön, informationsdirektör, tel 08-753 88 00 eller 070-553 87 99.