Sök

Skanska tar ny Thailandsorder

1996-06-28 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt på en ny order i Thailand för 360 miljoner kronor. Uppdraget innebär leverans och installation av medicinsk utrustning till över 100 thailändska sjukhus. Projektet finansieras till 75 procent av SIDA genom ett räntefritt lån till Thailands hälsoministerium.

PRESSINFORMATION 1996-06-28                             29/96

SKANSKA TAR NY THAILANDSORDER

Skanska har skrivit kontrakt på en ny order i Thailand för 360 miljoner kronor. Uppdraget innebär leverans och installation av medicinsk utrustning till över 100 thailändska sjukhus. Projektet finansieras till 75 procent av SIDA genom ett räntefritt lån till Thailands hälsoministerium.

Det thailändska hälsoministeriet har inlett en upprustning av främst landsbygdens sjukvård. Skanskas order beräknas täcka ungefär en tredjedel av behoven av medicinsk-teknisk utrustning fram till år 2004. Skanskas uppdrag genomförs under två år. Tre svenska och cirka tio lokalanställda kommer att engageras. Drygt tiotalet svenska företag bereds möjligheter att exportera utrustning som autoclaver, operationsbord och ambulanser.

- Sjukhusutrustning är en naturlig del vid våra nyckelfärdiga sjukhusprojekt. Nu kan vi utnyttja vår kompetens samtidigt som vi håller volymerna uppe och finns på plats inför Thailands framtida sjukhusutbyggnad, säger Jan Sjöstedt, VD Skanska International Building AB.

Skanska International Building färdigställde förra året ett 110-bäddars nyckelfärdigt sjukhus på Langkawi i grannlandet Malaysia. I Thailands huvudstad Bangkok utför Skanska även rörtryckning för ca 250 miljoner kronor.

Danderyd den 28 juni 1996

SKANSKA AB
Koncernstab Information