Sök

Skanska säljer huvudkontoret i Solna för 1,3 miljarder kronor med vinst på 0,3 miljarder kronor

2003-11-10 09:33 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer Kv Brahelund 2 etapp 1, även kallat HagaPorten, till en tysk fondförvaltare för 1.260 miljoner kronor. Försäljningsvinsten på 290 miljoner kronor kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2003. Köparen kommer att tillträda fastigheten före årsskiftet.

   
Pressrelease

2003-11-10

Skanska säljer huvudkontoret i Solna för 1,3 miljarder kronor med vinst på 0,3 miljarder kronor

Skanska säljer Kv Brahelund 2 etapp 1, även kallat HagaPorten, till en tysk fondförvaltare för 1.260 miljoner kronor. Försäljningsvinsten på 290 miljoner kronor kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2003. Köparen kommer att tillträda fastigheten före årsskiftet.

Kv Brahelund köptes av Skanska Fastigheter Stockholm 1996 och huset färdigställdes 2001. Skanska-koncernen kommer även fortsättningsvis att ha sitt huvudkontor i huset. Skanska har i samband med försäljningen tecknat ett tioårigt hyresavtal till marknadsmässiga villkor.

Skanska förblir den största hyresgästen i huset med ett kontrakt på 33.400 kvm. Fastigheten har en uthyrbar yta på 43.500 kvm, huvudsakligen kontor.

 - Försäljningen är i linje med vår strategi att sälja färdigutvecklade projekt, säger Johan Bergman, vice VD, Skanska AB.

Skanskas projektutvecklingsverksamhet i Sverige och Centraleuropa har under 2003 sålt fastigheter för totalt 6,8 miljarder kronor med en försäljningsvinst på 2,2 miljarder kronor. Av försäljningsvinsten kommer drygt 90 procent från projekt som färdigställts de senaste fem åren.

Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen. Skanska Fastigheter Stockholm är ett dotterbolag till Skanska Projektutveckling Sverige AB. Jones Lang LaSalle har varit rådgivare åt köparen i förvärvet.

____________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige, tel 08-504 350 18 eller 070-581 11 08
Anders Kupsu, VD, Skanska Fastigheter Stockholm,
tel 08-504 361 85 eller 070-585 61 85
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Johan Peterson, national director, JLL, tel 08-453 51 40

För foton på fastigheten besök www.fastigheter.skanska.se/hagaporten