Sök

Skanska får kraftverksverksuppdrag i Norge för 628 miljoner kronor

2001-09-20 11:04 CET
Pressmeddelande

Skanskas norska dotterbolag Selmer Skanska har fått uppdraget att bygga det nya vattenkraftverket i Tyin i Norge. Kontraktet är värt 512 miljoner NOK exklusive moms, ca 628 miljoner SEK. Uppdraget är därmed ett av Selmer Skanskas största någonsin. Kund är Norsk Hydro.

Press Release


2001-09-21


Skanska får kraftverksverksuppdrag i Norge för 628 miljoner kronor


Skanskas norska dotterbolag Selmer Skanska har fått uppdraget att bygga det nya vattenkraftverket i Tyin i Norge. Kontraktet är värt 512 miljoner NOK exklusive moms, ca 628 miljoner SEK. Uppdraget är därmed ett av Selmer Skanskas största någonsin. Kund är Norsk Hydro.

Anläggningen Nytt Tyin Kraftverk i Övre Årdal i västra Norge får två generatorer på totalt 375 MW som ska producera ca 1.400 GWH/år.

Selmer Skanskas uppdrag omfattar alla bygg- och anläggningsarbeten inklusive den underjordiska kraftstationen, pumpstation, schakt och 19 km tunnlar. Uppdraget innefattar också en omläggning av process-vattensystemet för Norsk Hydros metallverk i Årdal.

Det nya kraftverket ska ersätta ett äldre och kommer att utnyttja det existerande Tyinmagasinet med utlopp i Årdalsvatnet. Utbyggnaden innebär ingen förändring av vattenmagasinet.
 
Förberedande arbeten har inletts och kraftverket ska vara färdigställt i oktober 2004.

Selmer Skanska som omsätter ca 8 miljarder kronor är Norges största byggföretag och sedan lång tid ledande inom tungt anläggnings-byggande. Bolaget har bl a genomfört närmare 100 vattenkraftprojekt i Norge.  

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Kai A Sørbråten, ansvarig för anläggningsverksamheten inom Selmer Skanska AS, tel +47 22 03 07 51

Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 87 47