Sök

Rapport från Skanskas årsstämma

2009-04-06 18:32 CET
Pressmeddelande

Vid Skanska AB:s årsstämma i Stockholm i dag fattades bl a följande beslut:

Utdelningen för 2008 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 5,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 9 april 2009. Föregående år var utdelningen 5,25 kronor samt en extrautdelning om 3,00 kronor per aktie.

Årsstämman omvalde Sverker Martin-Löf, Finn Johnsson, Johan Karlström, Bengt Kjell, Sir Adrian Montague, Lars Pettersson och Matti Sundberg till styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Stuart E. Graham. Jane F. Garvey hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Sverker Martin-Löf.