Sök

Skanska skriver kontrakt för Second Avenue Subway Systems Project, USA, värt cirka 588 miljoner kronor

2012-02-08 10:00 CET
Pressmeddelande

Skanska USA Civil har skrivit kontrakt med Metropolitan Transportation Authority för Second Avenue Subway Systems Project i New York City.

Det totala värdet för byggkontraktet är USD 262 M. Skanska kommer att inkludera hela sin andel, USD 87 M, cirka 588 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Civil i det första kvartalet 2012.

Skanska kommer att bygga spår och system för första delen av Second Avenue System i ett joint venture med LK Comstock and Co., ett dotterbolag till RailWorks. Projektet omfattar installation av spår, tågsignaler samt kommunikations och kraftsystem mellan 105:e gatan och den befintliga tunnelbanestationen på 63:e gatan. Dessutom kommer modifieringar av befintliga resurser och system, för att säkerställa kopplingen till Second Avenue Subway, att ingå i projektet. Inom detta joint venture kommer man även att konstruera tre korsningar längs sträckan, så att tågen kan byta spår vid eventuella nödsituationer.

Detta projekt utgör Skanskas tredje kontrakt för den första delen av Second Avenue Subway Project.

Arbetet kommer att inledas i februari 2012 och beräknas vara klart under hösten 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7 400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.