Sök

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nytt polishus i Uppsala för ca 370 miljoner kronor

2002-01-30 12:33 CET
Pressmeddelande

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut en ny fastighet för polis-, åklagar- och kriminalvårdsmyndigheterna i centrala Uppsala. Den totala projektvolymen är ca 370 miljoner kronor.

   Press Release

2002-01-30

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut nytt polishus i Uppsala för ca 370 miljoner kronor

Skanska utvecklar, bygger och hyr ut en ny fastighet för polis-, åklagar- och kriminalvårdsmyndigheterna i centrala Uppsala. Den totala projektvolymen är ca 370 miljoner kronor.
Skanska har utifrån myndigheternas behov tagit fram en helhetslösning som inkluderar en attraktiv tomt och ett hyresarrangemang genom ett nybildat, helägt Skanska-bolag som hyr ut lokalerna. Skanska svarar även för design, byggande, drift, underhåll och förvaltning av den ca 24.000 kvadratmeter stora byggnaden. Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med de tre myndigheterna.

- Vi valde Skanska för detta uppdrag för den tilltalande helhetslösningen, både totalekonomiskt och utförandemässigt. Vi lägger också stor vikt vid att anlita en entreprenör som borgar för ett helt igenom etiskt korrekt genomförande även beträffande underentreprenörer, säger länspolismästare Göran Lindberg.

Byggnaden som omfattar tio våningsplan, har utformats för att passa in i stadsbilden. Den uppförs invid korsningen Svartbäcksgatan - Råbyvägen.

Projekteringen av byggnaden har inletts och kommer att pågå till halvårskiftet 2002. Byggarbetena startar så snart samtliga myndighetsbeslut är klara, och 22 byggmånader därefter beräknas polisen, kriminalvården och åklagaren flytta in i sina nya lokaler.
 
Skanska har tidigare i ett liknande upplägg utvecklat och byggt lokaler åt polis-, åklagar- och kriminalvårdsmyndigheterna i Växjö. Även i Linköping har Skanska byggt nya lokaler för polis- och åklagarmyndigheten och SKL (Statens Kriminaltekniska Laboratorium).
________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Hans Johansson, Affärsutveckling, Skanska Sverige AB, Tel 070 - 520 36 69
Jan Lindgren, kommunikationschef, Skanska Sverige AB, Tel 070-605 64 85