Sök

Anders Göransson ny chef för Skanskas internrevision

2013-12-10 08:30 CET
Pressmeddelande

Anders Göransson har utsetts till ny internrevisionsdirektör på Skanska och tillträder den 10 december 2013. Anders Göransson har under det gångna året lett Operational Performance Center som stödjer arbetet med att göra Skanskas bostäder mer effektiva och kostnadstransparenta. Han har arbetat på Skanska sedan 1986, bland annat i positioner som affärsenhetschef för Skanska Industrial Production Nordic (IPN), chef för Nordic Procurement Unit (NPU) och VD för Myresjöhus. Anders efterträder Anders Blomqvist, som har beslutat att lämna Skanska.

Skanskas internrevision är utformad för att uppfylla de krav som ställs i den svenska koden för bolagsstyrning och för att stärka den interna kontrollen. Koncernstaben är direkt underställd styrelsens revisionskommitté och under ledning av Peter Wallin, ekonomi- och finansdirektör på Skanska.

– Jag är verkligen glad över att ha Anders Göransson ombord. Han har gedigen erfarenhet av Skanska, efter att ha arbetat i ett stort antal verksamhetsgrenar och geografiska områden. Vi är i färd med att integrera vår internrevision närmare våra riskhanteringsförfaranden och samtidigt utveckla kraven inom internrevision. Anders har både den kompetens och det goda omdöme som krävs för att möta denna utmaning, säger Peter Wallin, vice VD och ekonomi- och finansdirektör på Skanska.