Sök

Flaggningsmeddelande

2000-11-23 14:00 CET
Pressmeddelande

Som ett led i den tidigare meddelade försäljningen av Skanskas aktieinnehav i JM AB (JM) meddelas att vi idag har återlämnat av oss genom aktielån lånade 917.000 B-aktier i JM. Vårt innehav av aktier i JM uppgår därefter till 333.000 A-aktier, vilket representerar 1,0 procent av aktiekapitalet och 9,2 procent av rösterna.

Press Release

 

2000-11-23   Flaggningsmeddelande

 

Som ett led i den tidigare meddelade försäljningen av Skanskas aktieinnehav i JM AB (JM) meddelas att vi idag har återlämnat av oss genom aktielån lånade 917.000 B-aktier i JM. Vårt innehav av aktier i JM uppgår därefter till 333.000 A-aktier, vilket representerar 1,0 procent av aktiekapitalet och 9,2 procent av rösterna. Vi avser att begära konvertering av återstående 333.000 A-aktier så snart bolagsordningen i JM ändrats så att det blir möjligt. _________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Anders Nyrén, Finansdirektör, Skanska AB, +46 8 753 88 00